ICONOTUR | Instituto para el Conocimiento del Turismo

info@iconotur.net   ||  Català  |   Español  |  English

Informació i anàlisi sectorial turística

Informació, però molt més: coneixement. Informació i documentació fruit del seguiment dels canvis a l'entorn i al sector, així com de l'anàlisi de situacions estructurals
i conjunturals que condicionen les activitats empresarials i els fluxos viatgers
en el sector turístic.
Més que informació, doncs, coneixement. Perquè la informació, arbitrària o no, en una societat sobresaturada de dades que es poden trobar a Internet i accessibles mitjançant els cercadors, no només no és suficient sinó que indueix a la confusió i als equívocs.
Enfront del caos de l'excés d'informació no depurada, coneixement basat en informació filtrada i jerarquitzada. I informes hemerogràfics reveladors dels canvis a l'entorn i al sector.

© ICONOTUR, Institut per al Coneixement del Turisme | Nota del webmaster