ICONOTUR | Instituto para el Conocimiento del Turismo

info@iconotur.net   ||  Català  |   Español  |  English

FORMACIÓ

Formació específica in company i jornades privades d'anàlisi empresarial turística a mesura dels empresaris hotelers.
La docència acadèmica en les aules, la redacció de textos pedagògics, casos i notes tècniques per a escoles de negocis i institucions universitàries, d'una banda.
I per l'altre els programes i jornades a mida, sobre temes concrets i precisos, preparats a fons, per a satisfer les necessitats de les empreses, associacions, gremis i organitzacions de màrqueting de destinacions clients.
Amb continguts que, a més de la teoria rigorosament exposada, inclouen casos pràctics extrets de la realitat per a la seva anàlisi i comprensió.

© ICONOTUR, Institut per al Coneixement del Turisme | Nota del webmaster